IMCD Polska Sp. z o.o.

IMCD Polska - Twój dostawca surowców, komponentów, modyfikatorów, uszlachetniaczy

IMCD Polska Sp. z o.o.
wersja en

Granulaty czyszczące

ASACLEAN®, Asahi Kasei, Japonia
Uniwersalny granulat czyszczący układy plastyfikacji wtryskarek i wytłaczarek.

CLEAN X Polytechs, Francja
Granulaty czyszczące, opracowane do czyszczenia maszyn po przetwórstwie poliolefin i PCW.

CleanPlus, VELOX, Niemcy
Efektywne i wydajne granulaty czyszczące zarówno wytłaczarki, jak i wtryskarki. Na bazach poliolefoniowych (LDPE, HDPE, PP).