IMCD Polska Sp. z o.o.

IMCD Polska - Twój dostawca surowców, komponentów, modyfikatorów, uszlachetniaczy

IMCD Polska Sp. z o.o.
wersja en

Elastomery

Lateksy

NITRALATEX, Nitriflex S.A.
Kopolimery styrenowo-butadienowe lub akrylonitrylo-butadienowe, mogą być modyfikowane kwasem karboksylowym, dostępne także w
wersji winylopirydyny.

NBR/PVC

NITRIFLEX NBR/PVC, Nitriflex S.A.
Związek homogenicznej mieszaniny akrylonitrylo-butadienowego kopolimeru i PVC.

Kauczuk NBR

Nitriflex-NP, Nitriflex S.A.
Kauczuk akrylonitrylo-butadienowy zawierający odpowiedni nieplamiący przeciwutleniacz do normalnych warunków kondycjonowania, dostępny w wersji wstępnie usieciowanej, polimeryzowany na gorąco i na zimno.

Nitriflex-N, Nitriflex S.A.
Sproszkowany kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, wielkość cząsteczek poniżej 1mm średnicy.

Kauczuk SBR

NITRIFLEX, Nitriflex S.A.
Kopolimer styrenowo-butadienowy, polimeryzowany na gorąco.

Kauczuk X-NBR

NITRICLEAN, Nitriflex S.A.
Karboksylowany kauczuk nitrylowy, niewielki stopień zanieczyszczania formy umożliwia realizację dłuższych cykli przy zredukowanej konserwacji form, co daje mu przewagę wobec tradycyjnych rodzajów NBR.

Kauczuk XNBR

NITRIFLEX NPX, Nitriflex S.A.
Sproszkowany karboksylowany akrylonitrylo-butadienowy kauczuk.